Virtualizace

Přejete si ušetřit na hardware a nákladech za servery?

Hardwarová virtualizace umožňuje vytvořit za použití softwaru virtuální počítač (VM, Virtual Machine), který dokáže emulovat fyzický počítač. Tím vzniká oddělené prostředí operačního systému, které je logicky izolované od hostitelského serveru. Díky podpoře několika virtuálních počítačů najednou tento přístup umožňuje spustit souběžně na jediném fyzickém počítači několik operačních systémů.

Namísto vynakládání finančních prostředků na mnoho nedostatečně využitých serverových počítačů, z nichž každý je vyhrazen pro určitou úlohu, virtualizace serverů umožňuje tyto úlohy konsolidovat do menšího počtu lépe vytížených počítačů.

 

Výhody:

  • Konsoliduje několik nedostatečně využitých fyzických serverů na jediném hostitelském počítači, na kterém jsou spuštěny virtuální počítače.
  • Snižuje nároky na zaměstnance / prostor / spotřebu energie díky využití virtualizace pro konsolidaci serverů a větší pružnost.
  • Pomáhá šetřit peníze, protože má menší nároky na správu, prostor a spotřebu energie.

Přejete si další informace? Kontaktujte nás.